unioncont.ro Web analytics

Asigurarea RCA a devenit valabila si in format electronic

Asigurarea RCA a devenit valabila si in format electronic
Wednesday, 26 August 2020 Noutati legislative

Articolul care reglementeaza dovada incheierii asigurarii RCA a fost modificat de catre Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara. Astfel, conform noilor reguli privind asigurarile auto din Romania dovada asigurarii de raspundere civila a vehiculelor poate fi prezentata si in format electronic.

„La articolul 10, punctul 11 se arata ca dovada incheierii asigurarii RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate o constituie: litera a) polita de asigurare RCA si contractul RCA emise de catre asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, prezentate pe suport hartie sau in format electronic; litera b) dovada asigurarii de raspundere civila a vehiculelor, eliberata de asiguratorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei si numai pentru perioada mentionata in aceasta, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene, prezentata pe suport de hartie sau in format electronic", a anuntat ASF.

Totodata, in cadrul aceluiasi articol, a fost introdusa litera c) care stipuleaza faptul ca dovada incheierii asigurarii RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate, o constituie si informatia rezultata din interogarea bazei de date cu asigurarile obligatorii de raspundere civila auto incheiate pe teritoriul Romaniei, prin care se certifica existenta unui contract RCA valabil la data interogarii.

Modificarile si completarile aduse Normei nr. 20/2017 intra in vigoare in termen de trei zile de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precizeaza ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

Foto: pixabay.com

×Our website uses cookies. If you continue to browse we will assume your permission to use them. To find out more details visit our privacy policy page.