unioncont.ro Web analytics

Ce se intampla cu termenul de depunere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare?

Ce se intampla cu termenul de depunere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare?
Wednesday, 22 June 2022 Noutati legislative

Ministerul Finantelor doreste prorogarea termenului de depunere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare. Astfel, potrivit proiectului de Ordonanta de Urgenta se propune stabilirea unui nou termen de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare si prorogarea termenului de depunere a solicitarii de restructurare pana la 31 iulie 2023.

„Se propun urmatoarele masuri: modificarea art. 1 alin. (1) in scopul extinderii sferei de aplicare a OG nr. 6/2019 prin prelungirea datei la care se raporteaza obligatiile bugetare ce pot face obiectul restructurarii pana la data de 31 decembrie 2021; modificarea art. 3 alin. (1) si art. 22 in scopul stabilirii unui nou termen de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare si de prorogare a termenului de depunere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare", se mentioneaza in Nota de fundamentare a proiectului de Ordonanta de Urgenta, ce se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern.

Potrivit Ministerului Finantelor, pentru termenul de depunere a notificarii privind intentia de restructurare care a inceput la data de 8 august 2019 si s-a implinit la 31 octombrie 2019, ulterior fiind stabilite noi termene in perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020 si in perioada 1 noiembrie 2020 - 30 septembrie 2021, urmeaza a fi stabilit un nou termen in perioada dintre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 31 ianuarie 2023 inclusiv. In ceea ce priveste termenul de depunere a solicitarii de restructurare care este 31 iulie 2022 acesta va fi prorogat pana la 31 iulie 2023.

In plus, in vederea abordarii unitare a facilitatilor fiscale, in ceea ce priveste fondurile europene, asa cum sunt, de exemplu fondurile nerambursabile acordate prin programele SAPARD, FEADR 2007-2013, FEADR 20142020, EURI se propune exceptarea de la acordarea restructurarii obligatiilor bugetare pentru obligatiile bugetare ce reprezinta fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene.

"Pe langa ajutoarele de stat, nu intra sub incidenta restructurarii obligatiilor bugetare fondurile europene sau fondurile publice nationale aferente fondurilor europene, precum si taxele vamale, accizele si taxa pe valoarea adaugata pentru care competenta de administrare revine Autoritatii Vamale Romane, cu exceptia inspectiei fiscale si a executarii silite. Este de mentionat ca,in ceea ce priveste taxele vamale, accizele si taxa pe valoarea adaugata care se afla in administrarea Autoritatii Vamale Romane, desi aceasta are calitatea de organ fiscal central, pentru aceste obligatii nu se acorda restructurare si nu fac obiectul restructurarii obligatiilor bugetare nici in cazul in care se transmit la ANAF in vederea recuperarii", se mai arata in nota de fundamentare.

In plus, au fost excluse din sfera obligatiilor bugetare pentru care poate fi acordata restructurarea obligatiile bugetare ramase de plata ca urmare a unei restructurari acordate care a esuat, in scopul corelarii cu facilitatile reglementate in Codul de procedura fiscala, respectiv, esalonarile la plata.

"Precizam ca, pentru situatia in care solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare a fost respinsa de organul fiscal pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a neindeplinirii conditiilor pentru accesarea acestei facilitatii, contribuabilul poate relua procedura de restructurare si depune o noua notificare si o noua solicitare de restructurare daca apreciaza ca poate indeplini conditiile prevazute in OG nr.6/2019", precizeaza initiatorii proiectului.

In proiect au fost introduse si norme tranzitorii care sa reglementeze situatiile in curs, respectiv situatia debitorilor care au depus solicitari de restructurare sau cei care au depus doar notificarea privind intentia de restructurare si nu au depus solicitarea de restructurare, pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonanta de urgenta. In cazul debitorilor care au depus doar notificarea privind intentia de restructurare, s-a prevazut obligatia organului fiscal de a emite, din oficiu, un nou certificat de atestare fiscala, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a acestei Ordonanta de Urgenta, in conditiile stabilite de aceasta. In acest caz, debitorul trebuie sa astepte noul certificat de atestare fiscala cu obligatiile bugetare actualizate.

De asemenea, se propune ca aceasta masura de restructurare sa se aplice si obligatiilor bugetare administrate de organul fiscal local urmand ca autoritatea deliberativa existenta la nivelul unitatii administrativ-teritoriale sa stabileasca, prin hotarare, procedura de aplicarea acestor prevederi.

×Our website uses cookies. If you continue to browse we will assume your permission to use them. To find out more details visit our privacy policy page.