unioncont.ro Web analytics

Deficit de aproape 3% din PIB in primele 7 luni din 2021

Deficit de aproape 3% din PIB in primele 7 luni din 2021
Thursday, 26 August 2021 economie

Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului in curs s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde de lei (2,89% din PIB), in scadere fata de deficitul de 49,68 miliarde de lei (4,71% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, conform informatiilor oferite de Ministerul Finantelor.

Aceasta evolutie pozitiva a fost determinata de cresterea veniturilor bugetare cu 1,38 puncte procentuale din PIB (an/an), influentata in principal de avansul incasarilor din TVA si fonduri europene, precum si de reducerea cheltuielilor bugetare cu 0,44 puncte procentuale din PIB, in contexul reducerii dinamicii cheltuielilor de personal. De asemenea, in luna iulie, se remarca un sold bugetar aproape de zero (-0,16 miliarde de lei), fata de -4,5 miliarde de lei inregistrat in luna iulie 2020.

‚ÄěTotodata, in perioada ianuarie - iulie 2021, cheltuielile de investitii au fost cu 4,87 miliarde de lei mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar platile cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,18 miliarde de lei (14,05 miliarde de lei, respectiv 1,2% din PIB)", potrivit sursei citate.

Veniturile bugetului general consolidat au insumat 211,15 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului 2021, cu 20,6% peste nivelul incasat in aceeasi perioada a anului trecut. Acest avans a fost influentat de incasarile reduse din perioada martie - iulie 2020 - ca efect al unor masuri de sprijinire a contribuabililor (amanarea termenelor de plata, bonificatii si scutiri), redresarea indicatorilor economici, dar si de recuperarea partiala a unor categorii de venituri (TVA, contributii de asigurari, impozit pe venit si profit). Cele mai insemnate cresteri nominale s-au inregistrat in cazul TVA, contributiilor de asigurari si fondurilor europene.

Incasarile din impozitul pe salarii si venit au totalizat 16,59 miliarde de lei in perioada ianuarie - iulie 2021, consemnand o crestere cu 15,6% (an/an), sustinuta de sporul incasarilor din impozitul aferent pensiilor (+46,5%), impozitul pe dividende (+30,2%), respectiv Declaratia unica (+20,0%).

Totodata, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 11,2%, inregistrand o dinamica superioara celei inregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%.

Conform MF, contributiile de asigurari au inregistrat 73,23 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului 2021, in crestere cu 13,0% (an/an). Ca si in cazul impozitului pe venit, evolutia este superioara dinamicii fondului de salarii si a fost influentata atat de incasarile reduse din perioada comparabila a anului 2020, cat si de recuperarea partiala a contributiilor amanate la plata in anul trecut.

Veniturile din accize au insumat 19,41 miliarde de lei in ianuarie - iulie 2021, in crestere cu 17,1% (an/an). In structura, se remarca o dinamica de 18,2% in cazul incasarilor din accizele pentru produsele energetice, in conditiile normalizarii consumului de carburanti fata de perioada de referinta, respectiv un avans de 13,7% al incasarilor din accizele pentru produse din tutun, sustinuta si de majorarea accizei la tigarete.

Veniturile nefiscale au insumat 16,92 miliarde de lei in perioada ianuarie - iulie 2021, inregistrand o crestere de 8,6% (an/an), aceasta fiind determinata si de inregistrarea sumelor din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit prevederilor art. 10, alin. (1), lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011.

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate si donatii au totalizat 14,25 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului 2021, in crestere cu 35,5% fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.

Potrivit Ministerului Finantelor cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 245,12 miliarde de lei au crescut in termeni nominali cu 9,0%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile de personal au insumat 65 miliarde de lei, in crestere cu 2,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Exprimate ca pondere in PIB, cheltuielile de personal reprezinta un nivel de 5,5% din PIB, cu 0,5 puncte procentuale mai putin fata de aceeasi perioada a anului anterior. Din totalul cheltuielilor de personal, platile reprezentand stimulentul de risc acordat pentru COVID - 19 au fost de 70,87 milioane lei, precum si alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical si auxiliar implicat in activitatile cu pacientii diagnosticati cu COVID-19 de aproximativ 1,672 miliarde de lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost 32,76 miliarde de lei, in crestere cu 8,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. O crestere se reflecta la bugetul de stat, respectiv 31,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent, precum si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de 9,3%, in principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 4,54 miliarde de lei din total bunuri si servicii reprezinta plati pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi si alte produse necesare diagnosticarii si tratarii pacientilor infectati cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si plata pentru vaccinuri impotriva COVID-19.

Cheltuielile cu asistenta sociala au fost de 87,55 miliarde de lei, in crestere cu 9,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Evolutia cheltuielilor cu asistenta sociala a fost influentata, in principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflecta si majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului indemnizatiei sociale pentru pensionari garantata de la 704 lei la 800 lei, precum si majorarile privind alocatiile de stat pentru copii incepand cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezinta o crestere a alocatiei cu aproximativ 20% mai mare decat cea platita in luna iulie 2020, precum si cu 1 ianuarie 2021 care reprezinta o crestere a alocatiei cu aproximativ 16% mai mare decat cea platita in luna decembrie 2020.

Totodata, se continua platile pe masurile care au fost luate cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID-19. Astfel, pana la sfarsitul lunii iulie, s-au platit pe masuri active 1,500 miliarde de lei, respectiv 602,61 milioane de lei pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, 190,92 milioane de lei pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionisti si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 319,23 milioane de lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei parti a salariului brut al angajatilor mentinuti in munca, 52,50 milioane de lei sume acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a unor categorii de persoane, precum si 334,8 milioane lei indemnizatii acordate pe perioada reducerii temporare a activitatii pentru profesionisti precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continua decontarile indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate pentru concedii medicale in scopul diminuarii stocului de plati restante aferente acestora, astfel ca la sfarsitul lunii iulie platile au fost de 2,551 miliarde de lei.

Cheltuielile cu subventiile au fost de 3,7 miliarde de lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate catre transporturi, respectiv subventii pentru transportul calatorilor, precum si pentru sprijinirea producatorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 4,4 miliarde de lei, reprezentand, in principal, sume aferente titlurilor de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare, burse pentru elevi si studenti, alte despagubiri civile, precum si indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Cheltuielile privind proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subventiile de la Uniunea Europeana aferente agriculturii) au fost de 15,79 miliarde de lei, cu 31,2% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost in valoare de 25,28 miliarde de lei, in crestere cu 23,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent cand au fost in valoare de 20,41 miliarde de lei.

De asemenea, se observa o crestere mai accentuata a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentand 52,75% din totalul cheltuielilor pentru investitii pe primele sapte luni ale anului 2021.

Totodata, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au platit 186,37 milioane de lei pentru achizitionarea de produse - stocuri de urgenta medicala, inclusiv scannere termice pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

Adrian Vaduva

×Our website uses cookies. If you continue to browse we will assume your permission to use them. To find out more details visit our privacy policy page.