unioncont.ro Web analytics

Romanii pot iesi la pensie la 70 de ani

Romanii pot iesi la pensie la 70 de ani
Thursday, 11 March 2021 Noutati legislative

In curand, angajatii romani vor putea opta sa-si continue activitatea pana la varsta de 70 de ani. Proiectul de lege care le permite asta a fost lansat in dezbatere publica de Ministerul Muncii.

ā€˛Persoanele care desfasoara activitati in baza unui contract de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire in functie, dupa caz, pot continua activitatea, la cerere, pana la implinirea varstei de 70 de ani. Cererea privind mentinerea in activitate in conditiile alin.(1) se depune la unitatea angajatoare, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de implinirea varstei legale de pensionare. Persoanele care indeplinesc conditiile pentru pensionare pot solicita inscrierea la pensie potrivit legii si anterior implinirii varstei de 70 de ani, chiar daca au optat pentru continuarea activitatii potrivit alin. (1). Cererea de incetare a activitatii se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice inainte de data pensionarii", se arata in textul legii.

Nu este nevoie de un nou contract. Activitatea va continua in baza aceluiasi contract de munca.

Ca exceptie, personalul didactic care isi manifesta optiunea de continuare a activitatii, respectiv de pensionare, dupa caz, trebuie sa anunte acest lucru cu cel putin 30 de zile inainte de data incheierii anului scolar.

Persoanele care desfasoara activitati in baza unui contract de munca, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire in functie in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala si care au si calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii/ sistemului pensiilor militare de stat/ beneficiari ai pensiilor de serviciu au obligatia ca, in termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa isi exprime in scris optiunea pentru mentinerea in activitate in baza aceluiasi contract de munca, raport de serviciu sau act de numire, dupa caz, pana la implinirea varstei de 70 de ani sau pentru incetarea contractului de munca, raportului de serviciu sau a actului de numire in functie, dupa caz.

In situatia in care au optat pentru mentinerea in activitate, se suspenda plata pensiei incepand cu luna urmatoare exprimarii optiunii.

Persoanele care au calitatea de pensionari si continua activitatea pot opta, la cerere, pentru reluarea platii pensiei si incetarea raporturilor de munca oricand, pana la implinirea varstei de 70 de ani. Cererea de incetare a activitatii se depune la unitatea angajatoare cu 60 de zile calendaristice inainte de data pensionarii.

Continuarea activitatii nu este conditionata de acordul prealabil al angajatorului.

Prevederile acestei legi nu se aplica persoanelor alese in functii publice sau celor pentru care durata mandatului este prevazuta de Constitutie; persoanelor care beneficiaza de drepturi de autor in conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; personalului didactic prevazut de Legea educatiei nationale nr. 1/2011 platit in regim de plata cu ora; pensionarilor incadrati in gradul III de invaliditate; membrilor Academiei Romane.

Prevederile nu se aplica persoanelor din cadrul autoritatilor administrative autonome sau institutiilor publice care la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt in exercitiul unui mandat a carui durata este prevazuta de lege.

"Schimbarile privind organizarea muncii ar trebui sa permita integrarea avantajelor competitive ale lucratorilor varstnici, inclusiv experienta vasta a acestora. O viata activa mai lunga ar fi, de asemenea, obtinuta prin imbunatatirea politicilor de resurse umane a celor care urmeaza sa se pensioneze la indeplinirea conditiilor prevazute de lege. In acest sens, se impune o politica de flexibilizare a raporturilor de munca si dupa indeplinirea conditiilor legale de pensionare. Cu toate acestea, pornind de la criteriul varstei persoanei, legislatia in vigoare limiteaza dreptul la munca in cazul persoanelor care doresc sa continue activitatea, legea impunand incetarea fortata a raporturilor de munca sau de serviciu la indeplinirea conditiilor de pensionare", se arata in nota de fundamentare.

Prin optiunea de a continua activitatea dupa indeplinirea conditiilor legale de pensionare se urmareste valorificarea competentelor celor care au o vasta experienta pe piata muncii, prin crearea unui cadru legal care sa permita persoanelor varstnice sa ramana active. Astfel, imbatranirea activa poate reduce cheltuielile publice, reducand presiunea pe bugetul asigurarilor sociale si poate produce venituri bugetare actuale si viitoare mai mari, ce conduc la crestere economica, dezvoltarea unei societati mai cuprinzatoare, in care toate persoanele pot participa la imbunatatirea vietii.

De asemenea, prin optiunea de a alege intre plata pensiei sau a salariului se asigura repartizarea echitabila a resurselor bugetare. Sub acest aspect este de mentionat faptul ca particularitatile locului de munca determina reducerea varstei standard de pensionare cu pana la 13 ani, in sistemul pensiilor militare de stat si cu pana la 12 ani, in sistemul public de pensii, fapt ce favorizeaza pensionarea inainte de implinirea varstei standard de pensionare, mai spun sustinatorii proiectului.

In urma analizarii integrate a informatiilor gestionate de Casa Nationala de Pensii Publice, respectiv datele aferente Declaratiilor 112 depuse de angajatori pentru luna noiembrie 2020 si datele aferente beneficiarilor sistemului public de pensii, cu datele comunicate de catre Ministerul Finantelor Publice la data de 1 ianuarie 2019 privind codurile fiscale ale autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si cele ale regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ teritoriala, au rezultat urmatoarele: total asigurati declarati in D112: 5.509.379 persoane, din care, cu contract de munca/raport de serviciu: 5.337.535 persoane, din care: 102.375 persoane cu varsta mai mare sau egala cu 65 ani la 1 ianuarie 2020 din care pensionari: 88.134, precum si 28.271 persoane cu varsta mai mare sau egala cu 70 ani la 1 ianuarie 2020, din care pensionari: 26.954.

Avand in vedere constrangerile bugetare si reducerea costurilor suportate din bugetul de stat in privinta cheltuielilor de personal, proiectul de lege propune o revizuire a legislatiei aplicabile in cazul cumulului pensiei cu salariul si o alternativa prin care un angajat din sistemul public poate opta intre pensie si veniturile salariale aferente raportului de munca. De aceea, in sistemul public, posibilitatea continuarii activitatii este insotita de suspendarea platii pensiei, se mai arata in nota explicativa.

×Our website uses cookies. If you continue to browse we will assume your permission to use them. To find out more details visit our privacy policy page.