unioncont.ro Web analytics

Deficit de 4,17% din Produsul Intern Brut

Deficit de 4,17% din Produsul Intern Brut
marţi, 28 iulie 2020 Economie

Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB), conform Ministerul Finantelor Publice.

Mai mult de jumatate din deficit, respectiv 23,04 miliarde lei (2,13% din PIB), este generat de sumele lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale si cheltuieli exceptionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19.

In primele cinci luni ale acestui an, deficitul bugetar s-a situat la 38,84 miliarde lei (3,59% din PIB), in timp ce in primul semestru din 2019 a fost de 19,96 miliarde de lei, respectiv 1,94% din PIB.

Potrivit MFP, cresterea deficitului bugetar aferent primelor sase luni ale anului curent, comparativ cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, este explicata, pe partea venituri, de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in perioada martie - mai, ca urmare a amanarii platii unor obligatii fiscale de catre agentii economici pe perioada crizei (10,2 miliarde lei), de cresterea cu 2,94 miliarde lei a restituirilor de TVA, fata de nivelul aferent perioadei ianuarie - iunie 2019, pentru sustinerea lichiditatii in sectorul privat, precum si de bonificatiile acordate pentru plata la scadenta a impozitului pe profit si a celui pe veniturile microintreprinderilor, in valoare de 0,25 miliarde lei.

De asemenea, pe partea de cheltuieli, fata de cresterea bugetara, prin efectul legilor s-a inregistrat o crestere a cheltuielilor de investitii cu 3,79 miliarde lei fata de aceeasi perioada a anului precedent, precum si plati cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 5,86 miliarde lei.

In primul semestru al acestui an, veniturile bugetului general consolidat au insumat 146,25 miliarde lei, in scadere cu 1,6% fata de nivelul incasat in perioada corespunzatoare a anului trecut. Exprimate ca pondere in PIB estimat, veniturile bugetare au inregistrat o reducere de 0,5 puncte procentuale (an/an), cauzata in principal de contractia incasarilor nete din TVA (ca urmare a rambursarilor mai mari de TVA si a amanarii platii obligatiilor fiscale) si de cea a veniturilor nefiscale.

„In ce priveste dinamica lunara, dupa avansul semnificativ din primele doua luni ale anului, incepand cu martie, incasarile bugetare au inregistrat in general o evolutie nefavorabila - incertitudinea sporita, restrictiile si suspendarea unor activitati, pe fondul crizei sanitare actuale, au determinat amanarea platii obligatiilor fiscale, sprijinita de facilitatile acordate contribuabililor. Totusi, in iunie, luna in care au devenit scadente unele obligatii fiscale, veniturile totale au consemnat o revenire importanta (+7,4%, an/an), sustinute in principal de incasarile din impozitul pe profit, impozitul pe salarii si venit, impozitele si taxele pe proprietate si contributii de asigurari", conform sursei citate.

Incasarile din impozitul pe salarii si venit au totalizat 12,22 miliarde lei in primele sase luni ale anului curent, consemnand o crestere de 10,4% (an/an). Cel mai mare aport la acest avans l-au avut incasarile din impozitul aferent Declaratiei unice, cu 0,8 miliarde lei mai mari fata de cele inregistrate in perioada similara a anului trecut, evolutie explicata insa de termenele diferite de plata: 31 iulie in 2019, respectiv 30 iunie in 2020.

De asemenea, evolutia veniturilor din aceasta sursa a fost sustinuta si de sporul incasarilor din impozitul pe veniturile din pensii si dividende, de 40,8%, respectiv 16,9% (an/an).

MFP mai semnaleaza ca, in conditiile unei dinamici pozitive a fondului de salarii din economie, de 6,1% in perioada decembrie 2019 - mai 2020 (an/an), cea mai importanta componenta - incasarile din impozitul pe salarii - au crescut cu doar 0,9% in primele sase luni a.c., ca urmare a prorogarii termenului de plata a obligatiilor fiscale (OUG 29/2020, respectiv OUG 90/2020). Cu toate acestea, in luna iunie acestea au cunoscut o crestere insemnata, de 8,7% (an/an).

Contributiile de asigurari au inregistrat 54,84 miliarde lei in prima jumatate a anului 2020. Desi in luna iunie acestea au consemnat un avans semnificativ, de 10,8% (an/an), la nivelul primului semestru contributiile prezinta insa o stagnare (+0,04%) fata de cele incasate in aceeasi perioada a anului trecut.

Dinamica incasarilor din contributii sociale a fost afectata de prorogarea termenului de plata a obligatiilor fiscale declarate de catre contribuabili, modificarea bazei de calcul a CAS si CASS datorata de salariatii cu contract individual de munca cu timp partial si scutirea de la plata a contributiei asiguratorii in munca (pentru somajul tehnic).

Incasarile din impozitul pe profit au insumat 7,53 miliarde lei in primele sase luni ale anului curent, in scadere cu 7,5% fata de perioada corespunzatoare a anului trecut. Evolutia negativa este explicata de amanarea achitarii obligatiilor fiscale de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit, precum si de bonificatiile de 5% pentru marii contribuabili, respectiv 10% pentru contribuabilii mici si mijlocii, acordate pentru plata la scadenta a impozitului pe profit, bonificatii acordate in suma de 0,22 miliarde lei.

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice au inregistrat 1,58 miliarde lei in primele sase luni ale anului, in scadere cu 8,5% (an/an). De asemenea, aceasta evolutie este explicata de amanarea platii obligatiilor fiscale declarate de contribuabilii platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor si de bonificatiile de 10% acordate acestora pentru plata impozitului la scadenta, bonificatii acordate in suma de 0,03 miliarde lei.

Incasarile nete din TVA s-au ridicat la 25,39 miliarde lei in perioada ianuarie - iunie 2020, in scadere cu 15,8% fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut.

Evolutia incasarilor nete de TVA in primele sase luni ale anului a fost influentata negativ de cresterea rambursarilor de TVA cu 32,1% (an/an), cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar pe perioada crizei, prorogarea termenului de plata a obligatiilor fiscale declarate si evolutiile economice nefavorabile din sectoarele economice, incepand cu luna martie.

"Cu toate ca in luna iunie incasarile brute din TVA au marcat o revenire insemnata (+9,9%, an/an), cresterea cu 56% a rambursarilor de TVA in aceasta luna (fata de nivelul din iunie 2019) a determinat diminuarea incasarilor nete din TVA (-1,2% an/an)", conform sursei amintite.

Veniturile din accize au insumat 13,64 miliarde lei in primele sase luni ale anului 2020, in scadere cu 3,3% fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut. In structura, veniturile din accizele pentru produse energetice s-au contractat cu 15,1% (an/an) in perioada ianuarie - iunie 2020, in principal ca urmare a reducerii consumului de carburanti incepand din luna martie, in contextul crizei actuale. In schimb, veniturile din accizele pentru produsele din tutun au consemnat un avans de 11,2% (an/an), sustinut si de majorarea nivelului accizei la tigarete cu 4,2%.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati au inregistrat 2,07 miliarde lei in prima jumatate a anului. Desi au consemnat o crestere semnificativa fata de incasarile inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut, dinamica este explicata in principal de baza negativa aferenta anului 2019, in conditiile in care au fost restituite taxe pentru prima inmatriculare ce au fost incasate in anii precedenti. De asemenea, avansul se datoreaza si incasarii taxelor de licenta de la ANCOM.

Totodata, in cadrul veniturilor din aceasta sursa, incasarile din taxele pe jocurile de noroc au scazut in perioada analizata cu 31,2% (an/an), in conditiile scutirii de la plata a taxei aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga perioada a starii de urgenta decretate si amanarii la plata a unor obligatii.

Veniturile nefiscale au inregistrat 11,73 miliarde lei in primele sase luni ale anului 2020 si prezinta o scadere 12,1% fata de incasarile din aceeasi perioada a anului trecut. Dinamica acestora a fost determinata in principal de contractia veniturilor din dividende (-1,2 miliarde lei), ca efect al decalarii cu doua luni a termenului de depunere a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 (31 iulie 2020 inclusiv).

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate si donatii au totalizat 8,98 miliarde lei in prima jumatate a anului 2020, in crestere cu 18,1% fata de perioada similara a anului trecut.

In ceea ce priveste cheltuielile bugetului general consolidat, acestea au fost in suma de 191,43 miliarde lei si au crescut in termeni nominali cu 13,6% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au inregistrat o crestere cu 1,8 puncte procentuale de la 15,9% din PIB 2019 la 17,7% din PIB in 2020.

"Majorarea cheltuielilor se datoreaza si masurilor care au fost avute in vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finantarii in regim de urgenta a cheltuielilor de gestionare a situatiei epidemiologice cauzate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum si a masurilor cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de masurile adoptate pentru limitarea infectarii in randul populatiei", se arata in raport.

Astfel, pana la finele lunii iunie, s-au platit 3,692 miliarde lei pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, 743,99 milioane lei pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionistii, precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 36,2 milioane lei pentru indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Cheltuielile de personal au insumat 53,3 miliarde lei, in crestere cu 4,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, reflectandu-se majorarile salariale, indemnizatia de hrana, atat cele aplicate incepand cu 1 ianuarie 2019, acordate in temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cat si majorarile salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020.

Exprimate ca pondere in PIB, cheltuielile de personal reprezinta un nivel de 4,9% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul din aceeasi perioada a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, in luna iunie platile reprezentand stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 178,7 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost 25,36 miliarde lei, in crestere cu 16% fata de anul precedent. In cadrul bugetului general consolidat, majorarile fata de medie se inregistreaza la nivelul administratiei locale (16,1%) si la institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii (12,6%), majorari determinate in special de plati suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi si alte produse necesare diagnosticarii si tratarii pacientilor infectati cu coronavirusul SARS-CoV-2.

De asemenea, o crestere se reflecta si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de 13,6% fata de aceeasi perioada a anului anterior, determinata de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat si pentru decontarea serviciilor medicale in ambulatoriu.

Cheltuielile cu asistenta sociala au fost de 69,22 miliarde lei in crestere cu 23,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Evolutia cheltuielilor cu asistenta sociala a fost influentata, in principal, de majorarea punctului de pensie, incepand cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a indemnizatiei sociale pentru pensionari garantata cu 10%, majorarea alocatiilor de stat pentru copii incepand cu 1 mai 2019, precum si indexarea acestora cu rata inflatiei din anul 2019, incepand cu 1 ianuarie 2020.

Totodata, incepand cu luna aprilie s-au realizat plati determinate de masurile care au fost luate cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19, cum ar fi plata pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului in valoare de 3,69 miliarde lei si pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionistii, precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2 in valoare de 743,99 milioane lei.

De asemenea, s-a continuat ritmul accelerat de decontari ale indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate pentru concedii medicale in scopul diminuarii stocului de plati restante aferente acestora, astfel ca in luna iunie platile au fost de 548,6 milioane lei.

Cheltuielile cu subventiile au fost de 3,88 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate catre sectorul agricol si transporturi, respectiv subventii pentru sprijinirea producatorilor agricoli, subventii pentru transportul calatorilor si pentru diferente de pret si tarif.

Alte cheltuieli au fost de 2,99 miliarde lei, reprezentand, in principal, sume aferente titlurilor de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare, burse pentru elevi si studenti, alte despagubiri civile, precum si indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (36,2 milioane lei).

Cheltuielile privind proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subventiile de la Uniunea Europeana aferente agriculturii) au fost de 10,37 miliarde lei, cu 20,3% mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, iar cele pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost in valoare de 16,12 miliarde lei, inregistrandu-se cel mai inalt nivel al cheltuielilor pentru investitii pe primele 6 luni din ultimii 10 ani. Acestea sunt cu 30,8% mai mari decat aceeasi perioada a anului precedent.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au platit 266,16 milioane lei pentru achizitionarea de produse - stocuri de urgenta medicala, inclusiv scannere termice pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

Foto: pixabay.com

×Website-ul nostru foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Pentru mai multe detalii consultați politica noastră de confidențialitate.