unioncont.ro Web analytics

Deficitul bugetar general s-a majorat cu 17,56 miliarde de lei

Deficitul bugetar general s-a majorat cu 17,56 miliarde de lei
vineri, 14 august 2020 Economie

Cheltuielile inregistrate in bugetul general consolidat cresc cu 18,13 miliarde de lei in vreme ce veniturile se majoreaza, pe sold, cu suma de 573 de milioane de lei, conform proiectului de rectificare bugetara anuntat de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

Ceea ce inseamna ca in termeni cash, deficitul bugetului general consolidat se majoreaza cu 17,56 miliarde de lei, ajungand in acest an la 8,6% din PIB.

Conform notei de fundamentare, veniturile bugetului de stat pe anul 2020, se diminueaza, pe sold, cu 289,4 milioane lei, in timp ce cheltuielile bugetului de stat se majoreaza, pe sold, cu 24,416 miliarde de lei.

Veniturile mai mici sunt explicate prin diminuarea colectarii de bani prin taxa pe valoarea adaugata (-7,309 miliarde de lei) precum si a impozitului pe profit, respectiv -526,3 milioane lei.

In acelasi timp, au crescut cheltuielile cu personalul, cu 1,028 miliarde de lei, cheltuielile cu dobanzi, un plus de 1,697 miliarde de lei si transferurile intre unitati ale administratiei publice, care se majoreaza cu 1,656 miliarde de lei: „Diminuarea veniturilor bugetului de stat este datorata, in principal, revizuirii negativa a prognozei indicatorilor macroeconomici pe anul 2020 dar si modificarilor legislative cu impact negativ asupra incasarilor bugetare. Cresterea economica pentru anul 2020 este estimata la -3,8%, revizuita de la -1,9% in scenariul precedent".

Conform MFP, institutiile care primesc bani in plus la cea de-a doua rectificare sunt Ministerul Finantelor Publice - Actiuni Generale, unde bugetul se majoreaza cu 14,046 miliarde de lei, din care: 1,7 miliarde de lei dobanzi, 2 miliarde de lei la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, 550 milioane lei reprezentand contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene, 5,061 miliarde de lei asigurarea sumelor necesare refinantarii proiectelor pentru beneficiari si/sau continuarii finantarii proiectelor in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor europene si 4,670 miliarde de lei fonduri de la bugetul de stat puse la dispozitia Eximbank pentru implementarea schemelor de ajutor de stat si minimis.

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri primeste la rectificare 4,371 miliarde de lei credite de angajament si 1,540 miliarde de lei credite bugetare, per sold.

Se propun sume suplimentare pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID (+4,340 miliarde de lei credite de angajament si +1,446 miliarde de lei credite bugetare) si pentru majorarea, in conditiile legii, a contributiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria nationala de aparare aflati sub autoritatea acestuia (129,1 milioane lei). S-au identificat economii in principal la cheltuieli de personal (-25 milioane lei) si bunuri si servicii (-10 milioane lei.

Ministerul Sanatatii beneficiaza de o rectificare pozitiva, de 3,114 miliarde de lei per sold, in special pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (+2,984 miliarde de lei) si pentru sustinerea masurilor destinate combaterii pandemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 si acordarea stimulentului de risc (+219,1 milioane lei).

Conform sursei citate, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale primeste 2,995 miliarde de lei. "Se propune alocarea suplimentara a 3 milioane lei pentru plata sumelor stabilite prin sentinte judecatoresti definitive si irevocabile; 64,3 milioane lei pentru sprijinirea producatorilor agricoli; 740,8 milioane lei pentru activitatea de reproductie la speciile suine si pasari, precum si pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigatii; 2,187 miliarde de lei pentru efectuarea, incepand cu data de 15 octombrie 2020 a platilor in avans pentru campania 2020, in procent de pana la 85%, a masurilor de agromediu si clima finantate din FEADR in cadrul PNDR 2014-2020", se arata in document.

In ceea ce priveste bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, acesta va fi majorat cu 1,014 miliarde de lei. In nota de fundamentare se propune asigurarea suplimentara pentru Programul National de Dezvoltare Locala (un miliard de lei), pentru institutiile publice finantate partial din venituri proprii (+17 milioane lei), pentru plata despagubirilor stabilite prin hotararile judecatoresti (+4,6 milioane lei), pentru derularea Programului "Constructii locuinte pentru tineri destinate inchirierii" (+10 milioane lei) si pentru cheltuieli de personal (+4 milioane lei). S-au identificat economii la titlul 40 "Subventii" (-21 milioane lei).

Ministerul Afacerilor Interne primeste la a doua rectificare bugetara 1,264 miliarde de lei, din care: 864,8 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii alegerilor locale din anul 2020, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 578/2020, cheltuieli de personal 500 de milioane lei pentru plata drepturilor salariale stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare, pensii militare si drepturi de asistenta sociala 300 de milioane lei. In functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" (-400 milioane lei);

De asemenea, bugetul Ministerului Fondurilor Europene va fi majorat cu 1,186 miliarde de lei credite de angajament si 198,2 milioane lei credite bugetare, per sold. Se propune alocarea suplimentara a 1,188 miliarde de lei credite de angajament si 200 milioane lei credite bugetare pentru Programul National de digitalizarea IMM-urilor, proiecte pilot in cercetare si supracontractarea Programului Operational Competitivitate 2014-2020, precum si 0,7 milioane lei pentru reintregirea conturilor de disponibil in euro aferente memorandumurilor de finantare PHARE si ISPA. In functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii in principal la cheltuielile de personal (-2,3 milioane lei) si bunuri si servicii (-0,2 milioane lei).

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor va avea un buget majorat cu 814,7 milioane lei, per sold. "Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru intretinerea infrastructurii rutiere, precum si pentru institutiile publice finantate partial din venituri proprii aflate in subordine (+250 milioane lei), pentru finantarea obiectivelor de investitii de transport ale agentilor economici cu capital de stat finantate integral de la bugetul de stat (+150 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila aferente perioadei de programare 2007-2013 (+217 milioane lei), pentru decontarea facilitatilor de care beneficiaza diferite categorii sociale (+60 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflati sub autoritatea ministerului (+130 milioane lei), pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+21,2 milioane lei), pentru plata unor hotarari judecatoresti definitive (+4,56 milioane lei) precum si pentru asigurarea subventiilor la operatorii de sub autoritate (+7,0 milioane lei). S-au identificat economii in principal la cheltuieli de personal (-3 milioane lei), bunuri si servicii (-0,95 milioane lei), dobanzi (-2,47 milioane lei) precum si la active nefinanciare (-18,63 milioane lei)", se precizeaza in nota de fundamentare.

De asemenea, bugetul Ministerului Finantelor Publice urmeaza a fi majorat cu 483,5 milioane lei per sold, in principal pentru asigurarea de sume suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare (+490,6 milioane lei), pentru dotari IT necesare pentru desfasurarea activitatii in regim de munca la domiciliu, cu acces securizat in sistemul informatic (+14,5 milioane lei) si pentru contributia la majorarea de capital al BIRD, AIIB, BEI (+41,2 milioane lei). Pe de alta parte, s-au identificat economii la titlurile "Cheltuieli de personal" (-53,6 milioane lei), "Alte transferuri" (-1,9 milioane lei) si "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" (-7,5 milioane lei).

Potrivit proiectului de rectificare, Ministerul Educatiei si Cercetarii va avea un buget marit cu 551,4 milioane lei, per sold, reprezentand majorarea creditelor de angajament destinate, in principal, achizitionarii de echipamente electronice pentru elevii si cadrele didactice pentru a putea participa la activitatile de e-learning, precum si pentru lucrari de executie si proiectare pentru un numar de 59 gradinite. Totodata, pentru invatamantul universitar prin rectificare se propune majorarea cheltuielilor din venituri proprii cu suma de 370,50 milioane lei asigurata prin majorarea veniturilor cu suma de 229,72 milioane lei si reglementarea utilizarii disponibilitatilor din anii anteriori in limita sumei de 140,78 milioane lei.

De asemenea, bugetul Autoritatii Electorale Permanente va fi majorat cu 217,8 milioane lei, fiind propusa in principal asigurarea suplimentara a sumei de 14,2 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din anul 2020, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.578/2020, precum si a sumei de 197,6 milioane lei pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat aferente finantarii activitatii partidelor politice si pentru rambursarea, in conditiile legii a sumelor aferente cheltuielilor efectuate de competitorii electorali.

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va primi la rectificare 147,4 milioane lei, per sold, in principal pentru acordarea despagubirilor pentru animalele sacrificate in contextul evolutiei pestei porcine africane si pentru plata medicilor veterinari concesionari in cadrul programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale.

Secretariatul General al Guvernului va avea un buget majorat cu 124,8 milioane lei per sold. "Se propune in principal majorarea sumelor pentru culte; in functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" si titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice"", se arata in document.

Conform sursei citate, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va primi la rectificarea bugetara 116,7 milioane lei, pentru asigurarea sumelor necesare finalizarii programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor (+13,3 milioane lei), platii despagubirilor civile urmare dosarelor de executare stabilite de instantele de judecata (+128 milioane lei). In functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii in suma de -24,7 milioane lei la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

Ministerul Justitiei va avea un buget mai mare cu 71,6 milioane lei, in principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti (+200 milioane lei) si pentru finantarea activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor (+14,1 milioane lei). In functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" (-142,5 milioane lei).

Nu in ultimul rand, bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale va fi modificat pozitiv, cu 64,5 milioane lei per sold, din care: 60,4 milioane lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii alegerilor locale din anul 2020, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 578/2020, cheltuieli de personal +15,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare, cheltuieli de capital 29,4 milioane lei pentru infrastructura de comunicatii. In functie de gradul de executie si de necesarul de finantare pana la finalul anului s-au identificat economii la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" (-50 milioane lei).

In schimb, bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale urmeaza a fi modificat negativ, cu 1,942 miliarde de lei per sold astfel: suplimentarea cu 1,5 miliarde de lei a fondurilor destinate platii unor drepturi de asistenta sociala (in principal alocatia de stat pentru copii, indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, drepturi acordate persoanelor cu handicap); majorarea transferurilor din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj cu suma de 2,978 miliarde de lei si diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurari sociale de stat cu 6,395 miliarde de lei in principal ca urmare a reducerii cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii; diminuarea cheltuielilor de personal cu 15 milioane lei si a cheltuielilor cu bunurile si serviciile cu 10 milioane lei, urmare analizei gradului de executie si necesarului de finantare pana la finalul anului.

Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul va aproba vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara.

Foto: pixabay.com

Adrian Vaduva

×Website-ul nostru foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Pentru mai multe detalii consultați politica noastră de confidențialitate.