Veste buna pentru romanii cu credite: Pot amana achitarea ratelor pentru o perioada de maximum 9 luni

Veste buna pentru romanii cu credite: Pot amana achitarea ratelor pentru o perioada de maximum 9 luni
luni, 27 iunie 2022 Noutati legislative

Guvernul vrea sa le dea o mana de ajutor romanilor care nu isi pot achita datoriile la banca. Potrivit unui proiect de moratoriu lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Finantelor persoanele juridice si persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea platii ratelor la credite pe o perioada de pana la 9 luni

Prezentul act normativ are in vedere crearea unor facilitati privind obligatiile de plata a ratelor si dobanzilor scadente aferente imprumuturilor acordate debitorilor persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, intreprinderilor mici si mijlocii, profesiile liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei si persoane juridice dupa cum urmeaza: moratoriul se adreseaza atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice afectate de aceasta criza si prevede posibilitatea amanarii la plata pe baza solicitarii adresate de debitor catre creditor pe o perioada limitata de pana la 9 luni; obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori pana la data de 30 aprilie 2022, se suspenda la cererea debitorului pentru o perioada de cel mult 9 luni", se spune in nota de fundamentare a proiectului.

In document se mentioneaza ca pentru debitorii persoane juridice se prevede prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind afectarea, in sensul scaderii, cu minimum 25%, a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata comparativ cu perioada similara a anului 2021.

In situatia debitorilor care nu au o perioada similara de raportare in anul 2021, fiind infiintati cu mai putin de 1 an in urma, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la infiintare, privind angajamentul de a nu distribui/plati dividende si de a nu acorda sau rambursa credite catre actionari pe perioada aplicarii facilitatii de amanare la plata, cu exceptia intreprinderilor publice asa cum sunt definite in Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si privind faptul ca nu inregistreaza un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumatate din capitalul social.

De asemenea, creditorii trebuie sa se asigure ca respectivii debitori nu au inregistrat incidente de plata la Centrala Incidentelor de Plati in legatura cu bilete la ordin sau cecuri, in ultimele 6 (sase) luni anterioare datei solicitarii precum si ca nu inregistreaza un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumatate din capitalul social, potrivit situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2021.

Pentru debitorii persoane fizice se prevede prezentarea declaratiei pe propria raspundere cu privire la faptul ca au inregistrat o crestere cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a cresterii preturilor in contextul crizei actuale, in ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata comparativ cu perioada similara a anului 2021.

Debitorii, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, pot solicita amanarea la plata doar pentru creditele pentru care nu au inregistrat restante in ultimele 6 luni inainte de data solicitarii suspendarii obligatiei de plata si nu inregistreaza restante nici la data solicitarii de suspendare a obligatiilor de plata si pentru care nu beneficiaza, la data solicitarii, de o solutie/un plan de restructurare a datoriilor agreat de comun acord cu creditorul in ultimele 3 luni (care corespund perioadei de declansare a crizei actuale, pentru a nu evita dublarea masurilor de sprijin).

In proiect se precizeaza ca debitorii, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, nu trebuie sa se afle in insolventa/incapacitate de plata la data solicitarii amanarii la plata si nu a fost inceputa o procedura de executare silita de catre un alt creditor. Aceasta conditie, in plus fata de cea care prevede lipsa restantelor la plata, se justifica prin faptul ca in starea de insolventa debitorul a beneficiat deja de un plan de restructurare a datoriilor calibrat pe masura posibilitatilor de rambursare specifice acestei situatii nefavorabile.

Proiectul stabileste capitalizarea dobanzii la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare, singura exceptie prevazuta fiind pentru dobanzile amanate la plata aferente creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice prin programul Noua Casa, cu modificarile si completarile ulterioare aduse programului. In acest caz, dobanda aferenta perioadei de suspendare reprezinta o creanta distincta, careia i se aplica o dobanda de 0% si pentru care statul, prin Ministerul Finantelor, acorda creditorilor o garantie pentru riscul de neplata. Aceasta prevedere se justifica prin necesitatea directionarii garantiei statului doar catre persoanele cele mai vulnerabile din punct de vedere al evolutiei venitului disponibil.

Referitor la comisioanele amanate la plata, in sold la finele perioadei de suspendare, se prevede ca acestea sa se plateasca conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.

Prelungirea, prin efectul legii, a perioadei de valabilitate a garantiilor aferente creditelor, corespunzator perioadei cu care se prelungeste creditul ca urmare a amanarii la plata. In cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate in cadrul programelor guvernamentale, toate garantiile aferente contractului de credit se mentin. Efectele modificarii contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se extind, prin efectul legii, asupra oricaror codebitori, garanti, inclusiv fidejusori, care au garantat obligatia debitorului, precum si oricaror altor parti ale contractului de credit astfel modificat, si devin opozabile acestora fara incheierea de acte aditionale si fara acceptul expres al acestora. Fiecare creditor informeaza o singura data, cel tarziu in data de 30 august 2022, garantul cu privire la creditele garantate de acesta, care fac obiectul amanarii la plata conform prezentei ordonante de urgenta.

Proiectul prevedere limitarea aplicarii moratoriului in sensul acordarii posibilitatii de a beneficia de amanare la plata o singura data pentru obligatiile aferente unui credit contractat de un debitor. Aceasta limitare nu afecteaza posibilitatea solicitarii de amanare la plata de catre un debitor pentru toate imprumuturile in sold.

Stabilirea datei de referinta fata de care se calculeaza termenul pana la care creditorul transmite modificarea clauzelor contractuale, in functie de data la care aceasta a fost aprobata in baza documentatiei complete transmise de debitor.

De asemenea, se mentioneaza excluderea din categoria tranzactiilor vizate de moratoriu a facilitatilor revolving. In cazul facilitatilor de tip revolving nu exista grafic de rambursare a principalului. Desi exista obligatia de plata a dobanzii, cuantumul acesteia este nesemnificativ, dat fiind ca dobanda se calculeaza la un sold actualizat zilnic, care tine cont atat de eventualele plati cat, si de eventuale incasari care nu pot fi previzionate. Astfel, nu se justifica aplicarea moratoriului din perspectiva beneficiului adus debitorului.

In contextul creditelor "Noua Casa'', ale caror dobanzi au facut/fac obiectul unei duble amanari la plata, atat conform prezentei ordonante de urgenta, cat si conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2020, au fost introduse prevederi prin care sa se precizeze, distinct, tratamentul privind plata amanata si garantiile aferente, pentru a se evita o posibila dubla garantare de catre stat a acestor creante, cu impact in subevaluarea indicatorilor prudentiali (cum ar fi: provizioanele si cerintele de fonduri proprii).

Prin prezentul act normativ se reglementeaza sursa de plata a garantiilor acordate de FNGCIMM IFN SA, recuperarea creantelor bugetare si calculul obligatiilor fiscale accesorii de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala in baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit MF, conditiile reglementate asigura o aplicare generala a moratoriilor, cu rigori de eligibilitate care sa tina cont atat de un comportament prudent, cat si, deopotriva, de necesitatea luarii de masuri in sensul protejarii interesului public general, respectiv care sa sustina persoanele fizice, precum si companiile afectate de criza actuala.

Foto: pixabay.com

Adrian Vaduva

×Website-ul nostru foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Pentru mai multe detalii consultați politica noastră de confidențialitate.